NGÀY VALENTINE, LUÔN CÓ HƠN 1 NGƯỜI ĐỂ BÀY TỎ YÊU THƯƠNG

Một tình yêu không tô vẽ, không mong cầu đáp trả.
Một tình yêu trong và lành khiến hai người trao nhau và cả người thứ 3 là người chứng kiến đều thấy lòng nở hoa.
Ngày Valentine, có một tình yêu như thế lan tỏa khắp Cộng đồng thầy cô giáo Pathway Tuệ Đức.
Pathway-Tue-Duc-tu-thien- Pathway-Tue-Duc-tu-thien- Pathway-Tue-Duc-tu-thien- Pathway-Tue-Duc-tu-thien-

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


    19006462