Mầm non

Tiểu học

Trung học

Mầm non

Tiểu học

Trung học

Môi trường học tập được ví như người giáo viên thứ hai, giúp trẻ được học tập và vui chơi thông qua những hoạt động trải nghiệm thực tế. Pathway Tuệ Đức tạo dựng môi trường học tập khoa học và tôn trọng bản năng khám phá của trẻ trên tinh thần tự do trong trách nhiệm, giúp học sinh Mầm non tự tin, hứng thú học tập, góp phần ươm mầm nhân cách cho trẻ trong giai đoạn nền tảng 6 năm đầu đời.

Không gian trong lớp học có tính thẩm mỹ, trật tự và được bố trí khoa học. Với không gian rộng rãi, thoáng đãng và an toàn, lớp học Mầm non tạo sự độc lập cho trẻ theo tinh thần tự do trong trách nhiệm.

Học cụ trong các lớp học Mầm non được thiết kế và sắp xếp có trật tự và hợp lý giữa các hoạt động. Trẻ được lựa chọn học cụ, sinh hoạt trong môi trường lớp học, tương tác tích cực với giáo viên và các bạn để thỏa mãn nhu cầu khám phá, thúc đẩy sự phát triển toàn diện của trẻ.

Mầm non Tuệ Đức đầu tư hệ thống phòng chức năng hiện đại đáp ứng nhu cầu học tập các môn âm nhạc, giáo dục thể chất. Các phòng Montessori, thư viện… với nhiều học cụ, giáo cụ, đầu sách đa dạng phong phú… giúp các bé phát triển tối đa tiềm năng của bản thân.

Không gian trong lớp học có tính thẩm mỹ, trật tự và được bố trí khoa học. Với không gian rộng rãi, thoáng đãng và an toàn, lớp học Mầm non tạo sự độc lập cho trẻ theo tinh thần tự do trong trách nhiệm.

Học cụ trong các lớp học Mầm non được thiết kế và sắp xếp có trật tự và hợp lý giữa các hoạt động. Trẻ được lựa chọn học cụ, sinh hoạt trong môi trường lớp học, tương tác tích cực với giáo viên và các bạn để thỏa mãn nhu cầu khám phá, thúc đẩy sự phát triển toàn diện của trẻ.

Mầm non Pathway Tuệ Đức đầu tư hệ thống phòng chức năng hiện đại đáp ứng nhu cầu học tập các môn âm nhạc, giáo dục thể chất. Các phòng Montessori, thư viện… với nhiều học cụ, giáo cụ, đầu sách đa dạng phong phú… giúp các bé phát triển tối đa tiềm năng của bản thân.