Mầm non

Tiểu học

Trung học

Mầm non

Tiểu học

Trung học

Đối với khối Tiểu học, Pathway Tuệ Đức tối ưu hóa cơ sở vật chất và không gian học tập theo chuẩn cao với số lượng tối đa 25 học sinh trong 1 lớp học. Lớp học được phân theo góc học tập 4 bạn, đôi bạn cùng tiến để tăng tính gắn kết trong học sinh.

Không gian học tập luôn được giáo viên và học sinh thống nhất thực hiện theo nguyên tắc 5S (Sàng lọc, Sắp xếp, Sạch sẽ, Săn sóc và Sẵn sàng) để xây dựng cho trẻ thói quen ngăn nắp, kỷ luật, tự lập trong các hoạt động và luôn tôn trọng yêu thương mọi người, mọi vật xung quanh.

Dựa trên sự phát triển của cơ thể và tâm lý trẻ trong giai đoạn Tiểu học, sân chơi Sasuke và các trò chơi liên hoàn dành cho học sinh Tiểu học được thiết kế chú trọng rèn luyện nghị lực và các kỹ năng của trẻ gồm kỹ năng vận động tinh, vận động tĩnh và vận động phức hợp, tăng sức mạnh tốc độ và sự khéo léo, giúp trẻ từng bước bình tĩnh và học cách quay về bên trong quan sát chính mình để vượt qua nỗi sợ hãi. Sân chơi Sasuke với lưới bảo hộ an toàn, bố trí các trò chơi liên hoàn nâng cao độ khó của các vận động như: Bài tập với dây nhảy, biến tốc, co tay xà đơn, luồn lách, di chuyển cầu thăng bằng, cầu lắc, vận động qua dây…

Đối với khối Tiểu học, Pathway Tuệ Đức tối ưu hóa cơ sở vật chất và không gian học tập theo chuẩn cao với số lượng tối đa 25 học sinh trong 1 lớp học. Lớp học được phân theo góc học tập 4 bạn, đôi bạn cùng tiến để tăng tính gắn kết trong học sinh.

Không gian học tập luôn được giáo viên và học sinh thống nhất thực hiện theo nguyên tắc 5S (Sàng lọc, Sắp xếp, Sạch sẽ, Săn sóc và Sẵn sàng) để xây dựng cho trẻ thói quen ngăn nắp, kỷ luật, tự lập trong các hoạt động và luôn tôn trọng yêu thương mọi người, mọi vật xung quanh.

Dựa trên sự phát triển của cơ thể và tâm lý trẻ trong giai đoạn Tiểu học, sân chơi Sasuke và các trò chơi liên hoàn dành cho học sinh Tiểu học được thiết kế chú trọng rèn luyện nghị lực và các kỹ năng của trẻ gồm kỹ năng vận động tinh, vận động tĩnh và vận động phức hợp, tăng sức mạnh tốc độ và sự khéo léo, giúp trẻ từng bước bình tĩnh và học cách quay về bên trong quan sát chính mình để vượt qua nỗi sợ hãi. Sân chơi Sasuke với lưới bảo hộ an toàn, bố trí các trò chơi liên hoàn nâng cao độ khó của các vận động như: Bài tập với dây nhảy, biến tốc, co tay xà đơn, luồn lách, di chuyển cầu thăng bằng, cầu lắc, vận động qua dây…