TRƯỜNG MẦM NON TUỆ ĐỨC
Cơ sở: Eco Green, Quận 7
Năm học 2022 – 2023

I. HỌC PHÍ CHÍNH KHÓA VÀ CÁC KHOẢN PHÍ KHÁC

I. HỌC PHÍ CHÍNH KHÓA VÀ CÁC KHOẢN PHÍ KHÁC (xem biểu phí chi tiết)

A. Phí học tập

Đơn vị tính: VNĐ
Loại phí Khối lớp

Năm học 2022-2023

Quý 1

8/2022 – 11/2022

Quý 2

12/2022 – 2/2023

Quý 3

3/2023 – 5/2023

Cả năm

8/2022 – 5/2023

Học phí Nhà trẻ

(18 tháng – 36 tháng)

44.000.000 33.000.000 33.000.000 110.000.000
Mont Tuệ Đức Song ngữ

(Mầm-Chồi-Lá)

44.000.000 33.000.000 33.000.000 110.000.000
Phí ăn 4.800.000 3.600.000 3.600.000 12.000.000
Phí dịch vụ bán trú 3.200.000  2.400.000 2.400.000 8.000.000
Phí CSVC/năm 10.000.000 10.000.000
Phí học tập trải nghiệm/năm 1.000.000 1.000.000
Phí bảo hiểm/năm 30.000 30.000
TỔNG 63.030.000 39.000.000 39.000.000 141.030.000

B. Các khoản phí khác

Đơn vị tính: VNĐ
Đồng phục Phí
Đồng phục chính khoá (bộ) 300.000
Đồng phục võ (bộ) 300.000
Balo (cái) 150.000

Phí dịch vụ khác

Phí dịch vụ xe đưa đón, phí giữ học sinh ngoài giờ và phí lớp năng khiếu ngoài giờ: Phụ huynh vui lòng liên hệ Phòng Tuyển sinh để được tư vấn khi có nhu cầu.

II. THỜI HẠN ĐÓNG PHÍ VÀ CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI

A. Phí học tập

Đơn vị tính: VNĐ

II. THỜI HẠN ĐÓNG PHÍ VÀ CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI (xem biểu phí chi tiết)

A. Phí học tập

Đơn vị tính: VNĐ

1. Đối với học sinh đang theo học tại trường

Loại học phí

Quy định thời hạn đóng phí

Cả năm

Quý 1

Quý 2

Quý 3

Phí học tập (mục I.A)

Trước 10/07/2022

Trước 10/07/2022 Trước 10/11/2022 Trước 10/02/2023
Các khoản phí khác

Đóng phí theo quý, trước khi bắt đầu nhập học.

2. Đối với học sinh mới

Thời điểm nhập học

Tỷ lệ tính phí

2.1 Học phí và dịch vụ bán trú
Học phí và phí dịch vụ bán trú được tính kể từ ngày đi học đầu tiên đến ngày kết thúc của quý/ năm học, thanh toán tối thiểu 1 quý cho một lần đóng phí.
2.2 Phí cơ sở vật chất
Trước 31/12/2022 100% phí cơ sở vật chất
Sau 01/01/2023 50% phí cơ sở vật chất
2.3 Phí học tập trải nghiệm
Nhập học đầu năm 100% phí học tập trải nghiệm
Nhập học trong năm Đóng các chuyến học tập trải nghiệm còn lại trong năm.
Thời hạn đóng phí: Trước ngày nhập học ít nhất 7 ngày

II. THỜI HẠN ĐÓNG PHÍ VÀ CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI

II. THỜI HẠN ĐÓNG PHÍ VÀ CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI (xem biểu phí chi tiết)

B. Chính sách ưu đãi

1. Ưu đãi đóng học phí sớm

Thời gian đóng Thanh toán không qua trả góp ngân hàng Thanh toán trả góp ngân hàng lãi suất 0%
Cả năm

Năm học 2022-2023

Quý

Năm học 2022-2023

Cả năm

Năm học 2022-2023

Đến hết 10/05/2022 15% học phí cho lần đóng đầu tiên 9%
11/05/2022 – 31/05/2022 10% học phí cho lần đóng đầu tiên 4%
01/06/2022 – 30/06/2022 5% học phí cho lần đóng đầu tiên 0%
01/07/2022 – 25/07/2022 3% học phí cho lần đóng đầu tiên 0%
26/07/2022 – 31/07/2022 2% học phí cho lần đóng đầu tiên 0%
01/08/2022 – 31/12/2022
01/01/2023 31/01/2023

2. Ưu đãi anh chị em

Ưu đãi dành cho Phụ huynh có nhiều hơn một con ruột/con nuôi hợp pháp theo học tại Hệ thống trường Tuệ Đức và đóng học phí đúng hạn:
+ Con thứ 2 được ưu đãi 5% học phí.
+ Từ con thứ 3 trở đi được ưu đãi 10% học phí.

3. Quy định

+ Các chính sách ưu đãi chỉ áp dụng trên học phí, không bao gồm các khoản phí khác.
+ Chính sách mục 1 và 2 được áp dụng đồng thời nhưng không được cộng dồn các mức ưu đãi.
+ Đối với ưu đãi anh/chị/em, Phụ huynh cần nộp bản sao giấy khai sinh của các con để chứng minh quan hệ anh/chị/em.