Gửi Lời Yêu Thương

Nhân ngày 20-10, Hệ thống trường Pathway Tuệ Đức thương chúc những người bà, người mẹ của học sinh luôn là bông hoa tươi mát, là suối nguồn bình an cho tâm hồn con trẻ.

Biết ơn tình yêu thương và sự dịu dàng mà người phụ nữ đã mang đến cuộc đời

Gửi lời yêu thương

KẾT NỐI CÙNG PATHWAY TUỆ ĐỨC      19006462