PW12_CoverWEBSITE_30_giam.png
nen.pnghoc-bong-kien-tao2.png1-ty-dong-3.pngNon-2.pngEmbe-2.png
Nuoi-duong-Dao-duc-1.jpgNuoi-duong-Dao-duc-5.pngNuoi-duong-Dao-duc-4.pngNuoi-duong-Dao-duc-3.pngNuoi-duong-Dao-duc-2.png
Ren-luyen-nghi-luc.jpgRen-luyen-nghi-luc-2.pngRen-luyen-nghi-luc-3.pngRen-luyen-nghi-luc-4.png
Cơ sở vật chất cao cấpCo-so-vat-chat-cao-cap-2.pngCo-so-vat-chat-cao-cap-3.png
Khoa học & Đạo học

Là một công dân trẻ trong xu hướng toàn cầu hóa sâu sắc, học sinh cần một phương pháp giáo dục được công nhận quốc tế để trang bị hành trang kiến thức vào đời. Nhưng quan trọng hơn cả các em phải được vun bồi những giá trị đạo đức làm người cốt lõi mà phương Đông đã xây dựng từ hàng ngàn năm qua.

Phương pháp giáo dục quốc tế lấy thực hành làm trọng kết hợp với các giá trị đạo học được giảng dạy bởi các chuyên gia giàu kinh nghiệm như: điều tiết hành vi, ngôn ngữ; an định thân tâm, thiền tập; phát triển tư duy, quan điểm đúng đắn; duy trì trách nhiệm gia đình, xã hội... giúp các em trở thành những con người bất khả chiến bại trong mọi môi trường.

Phương pháp giáo dục Pathway duy nhất tại Việt Nam là kết tập tinh hoa của Khoa Học và Đạo Học mang đến cho các em một con đường vững chắc nuôi dưỡng ba giá trị cốt lõi Đạo Đức, Trí Tuệ và Nghị Lực.

Xem chi tiết...