TRUNG HỌC PATHWAY TUỆ ĐỨC
Cơ Sở Nguyễn Sỹ Sách, Quận Tân Bình
Năm học 2023 – 2024

I. HỌC PHÍ CHÍNH KHÓA VÀ CÁC KHOẢN PHÍ KHÁC

I. HỌC PHÍ CHÍNH KHÓA VÀ CÁC KHOẢN PHÍ KHÁC (xem biểu phí chi tiết)

A. Phí học tập

Đơn vị tính: VNĐ
Khối Lớp Loại phí Học kỳ 1 Học kỳ 2 Cả năm
Khối THCS LỚP 6 – LỚP 9 Học phí (1) 45.000.000 45.000.000 90.000.000
Phí ăn (2) 8.500.000 8.500.000 17.000.000
Phí dịch vụ bán trú (3) 3.000.000 3.000.000 6.000.000
Khối THPT LỚP 10 – LỚP 11 Học phí (1) 46.000.000 46.000.000 92.000.000
Phí ăn (2) 9.000.000 9.000.000 18.000.000
Phí dịch vụ bán trú (3) 3.000.000 3.000.000 6.000.000
LỚP 12 (*) Học phí (1) 62.100.000 46.000.000 108.100.000
Phí ăn (2) 12.150.000 9.000.000 21.150.000
Phí dịch vụ bán trú (3) 4.050.000 3.000.000 7.050.000
Phí cơ sở vật chất/năm (4) 5.000.000 5.000.000
Phí học tập trải nghiệm/năm (5) 1.650.000 1.650.000
Phí bảo hiểm/năm (6) 630.000 630.000
TỔNG CỘNG PHÍ HỌC TẬP: Khối THCS LỚP 6 – LỚP 9 63.780.000 56.500.000 120.280.000
Khối THPT LỚP 10 – LỚP 11 65.280.000 58.000.000 123.280.000
LỚP 12 85.580.000 58.000.000 143.580.000

B. Các khoản phí khác

Đơn vị tính: VNĐ
Đồng phục Phí
Đồng phục chính khoá (bộ) 450.000
Đồng phục thể thao (bộ) 350.000
Đồng phục võ (bộ) 350.000
Bộ mền gối (bộ) 650.000

Phí dịch vụ khác

+ Phí khảo sát đầu vào đối với học sinh mới: 2.000.000 /lần
+ Phí sách: Thông báo vào đầu năm học
+ Phí dịch vụ xe đưa đón, phí lớp năng khiếu ngoài giờ: Phụ huynh vui lòng liên hệ Phòng Tuyển sinh để được tư vấn khi có nhu cầu.

II. THỜI HẠN ĐÓNG PHÍ VÀ CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI

A. Thời hạn đóng phí

Đơn vị tính: VNĐ

II. THỜI HẠN ĐÓNG PHÍ VÀ CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI (xem biểu phí chi tiết)

A. Phí học tập

Đơn vị tính: VNĐ

1. Đối với học sinh đang theo học tại trường

Loại học phí Quy định thời hạn đóng phí
Học kỳ 1 Học kỳ 2
Phí học tập (mục I.A) Trước 20/06/2023 Trước 15/12/2023
Các khoản phí khác Đóng phí theo học kỳ, trước khi bắt đầu nhập học.

2. Đối với học sinh mới

Thời điểm nhập học Tỷ lệ tính phí
1. Học phí và dịch vụ bán trú
Trước 30/09/2023 100% học phí & phí dịch vụ bán trú cả năm học
Từ 01/10/2023 – 31/12/2023 80% học phí & phí dịch vụ bán trú học kỳ 1 và 100% học phí & phí dịch vụ bán trú học kỳ 2
Từ 01/01/2024 100% học phí & phí dịch vụ bán trú học kỳ 2
2. Phí cơ sở vật chất:
Bất kỳ thời điểm nào trong năm học chính khoá 100% phí cơ sở vật chất
3. Phí học tập trải nghiệm
Trước 30/09/2023 100% phí học tập trải nghiệm
Từ 01/10/2023 Đóng các chuyến học tập trải nghiệm còn lại trong năm
Thời hạn đóng phí: Trong vòng 07 ngày làm việc kể từ ngày có kết quả khảo sát đầu vào và trước ngày nhập học

II. THỜI HẠN ĐÓNG PHÍ VÀ CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI

II. THỜI HẠN ĐÓNG PHÍ VÀ CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI (xem biểu phí chi tiết)

B. Chính sách ưu đãi

1. Ưu đãi đóng phí sớm

Thời gian đóng Cả năm Học kỳ 1 Điều kiện áp dụng
Đến hết 30/04/2023 Giảm 4% trên học phí Giảm 2% trên học phí Trong vòng 07 ngày kể từ ngày khảo sát đạt
01/05/2023 – 10/06/2023 Giảm 2% trên học phí

2. Ưu đãi anh chị em

Ưu đãi dành cho Phụ huynh có nhiều hơn một con ruột/con nuôi hợp pháp theo học tại Hệ thống trường Pathway Tuệ Đức và đóng học phí đúng hạn:
+ Con thứ 2 được ưu đãi 5% học phí.
+ Từ con thứ 3 trở đi được ưu đãi 10% học phí.

3. Quy định

+ Chính sách ưu đãi chỉ được áp dụng khi phụ huynh đóng toàn bộ các loại phí của học kỳ/cả năm theo quy định chung về các khoản phí.
+ Chính sách mục 1 và 2 được áp dụng đồng thời nhưng không được cộng dồn các mức ưu đãi.
+ Đối với ưu đãi anh/chị/em, Phụ huynh cần nộp bản sao giấy khai sinh của các con để chứng minh quan hệ anh/chị/em.