MẦM NON PATHWAY TUỆ ĐỨC
Cơ sở Lê Đức Thọ, Quận Gò Vấp
Năm học 2023 – 2024

I. HỌC PHÍ CHÍNH KHÓA VÀ CÁC KHOẢN PHÍ KHÁC

I. HỌC PHÍ CHÍNH KHÓA VÀ CÁC KHOẢN PHÍ KHÁC (xem biểu phí chi tiết)

A. Phí học tập

Đơn vị tính: VNĐ
Loại phí Khối lớp Quý 1 Quý 2 Quý 3 Cả năm
Học phí (1) Nhà trẻ

(18-36 tháng)

16.500.000 16.500.000 16.500.000 49.500.000
Mont. Tuệ Đức

(Mầm-Chồi-Lá)

16.500.000 16.500.000 16.500.000 49.500.000
Mont. Tuệ Đức Song ngữ

(Mầm-Chồi-Lá)

21.000.000 21.000.000 21.000.000 63.000.000
Phí ăn (2) 4.200.000 4.200.000 4.200.000 12.600.000
Phí dịch vụ bán trú (3) 1.200.000 1.200.000 1.200.000 3.600.000
Phí cơ sở vật chất/ năm (4) 3.500.000 3.500.000
Phí học tập trải nghiệm/ năm (5) 1.200.000 1.200.000
Phí bảo hiểm/ năm (6) 30.000 30.000
TỔNG CỘNG PHÍ HỌC TẬP: Nhà trẻ

(18-36 tháng)

26.630.000 21.900.000 21.900.000 70.430.000
Mont. Tuệ Đức

(Mầm-Chồi-Lá)

26.630.000 21.900.000 21.900.000 70.430.000
Mont. Tuệ Đức Song ngữ

(Mầm-Chồi-Lá)

31.130.000 26.400.000 26.400.000 83.930.000

B. Các khoản phí khác

Đơn vị tính: VNĐ
Đồng phục Phí
Đồng phục chính khoá (bộ) 350.000
Balo (cái) 200.000
Bộ mền gối (bộ) 350.000

Phí dịch vụ khác

Phí dịch vụ xe đưa đón, phí giữ học sinh ngoài giờ và phí lớp năng khiếu ngoài giờ: Phụ huynh vui lòng liên hệ Phòng Tuyển sinh để được tư vấn khi có nhu cầu.

II. THỜI HẠN ĐÓNG PHÍ VÀ CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI

A. Phí học tập

Đơn vị tính: VNĐ

II. THỜI HẠN ĐÓNG PHÍ VÀ CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI (xem biểu phí chi tiết)

A. Phí học tập

Đơn vị tính: VNĐ

1. Đối với học sinh đang theo học tại trường

Loại học phí

Quy định thời hạn đóng phí

Cả năm Quý 1 Quý 2 Quý 3
Phí học tập (mục I.A) Trước 15/08/2023 Trước 15/08/2023 Trước 15/11/2023 Trước 15/02/2024
Các khoản phí khác Đóng phí theo quý, trước khi bắt đầu nhập học.

2. Đối với học sinh mới

Thời điểm nhập học Tỷ lệ tính phí
2.1 Học phí, dịch vụ bán trú và phí ăn
Học phí, phí dịch vụ bán trú và phí ăn được tính kể từ ngày đi học đầu tiên đến ngày kết thúc của quý/ năm học, thanh toán tối thiểu 1 quý cho một lần đóng phí.
2.2 Phí cơ sở vật chất
Trước 31/12/2023 100% phí cơ sở vật chất
Sau 01/01/2024 50% phí cơ sở vật chất
2.3 Phí học tập trải nghiệm
Nhập học đầu năm 100% phí học tập trải nghiệm
Nhập học trong năm Đóng các chuyến học tập trải nghiệm còn lại trong năm
Thời hạn đóng phí: Trước ngày nhập học và trong vòng 07 ngày làm việc

II. THỜI HẠN ĐÓNG PHÍ VÀ CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI

II. THỜI HẠN ĐÓNG PHÍ VÀ CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI (xem biểu phí chi tiết)

B. Chính sách ưu đãi

1. Ưu đãi đóng học phí sớm

Thời gian đóng Cả năm Quý 1 Điều kiện áp dụng
Đến hết 31/07/2023 Giảm 4% trên học phí cho lần đóng đầu tiên của năm học Trong vòng 07 ngày kể từ ngày khảo sát đạt
01/08/2023 – 25/01/2024 Giảm 2% trên học phí cho lần đóng đầu tiên của năm học

2. Ưu đãi anh chị em

Ưu đãi dành cho Phụ huynh có nhiều hơn một con ruột/con nuôi hợp pháp theo học tại Hệ thống trường Pathway Tuệ Đức và đóng học phí đúng hạn:
+ Con thứ 2 được ưu đãi 5% học phí.
+ Từ con thứ 3 trở đi được ưu đãi 10% học phí.

3. Quy định

+ Chính sách ưu đãi chỉ được áp dụng khi phụ huynh đóng toàn bộ các loại phí của quý/cả năm theo quy định chung về các khoản phí.
+ Chính sách mục 1 và 2 được áp dụng đồng thời nhưng không được cộng dồn các mức ưu đãi.
+ Đối với ưu đãi anh/chị/em, Phụ huynh cần nộp bản sao giấy khai sinh của các con để chứng minh quan hệ anh/chị/em.