Thời hạn đóng học phí và phương thức thanh toán niên học 2019 – 2020

• Qui định đóng phí đối với:

  • Mầm non đóng theo tháng, học kỳ, cả năm.
  • Tiểu học và THCS-THPT đóng theo học kỳ hoặc cả năm.

• Hạn nộp phí:

  • Đóng theo năm: Trước ngày 15/08/2019
  • Đóng theo kỳ:
    • Học kỳ 1: Trước ngày 15/08/2019
    • Học kỳ 2: Trước ngày 15/01/2020
  • Đóng theo tháng: Từ ngày 05 đến ngày 10 hằng tháng.

• Nếu Nhà trường vẫn chưa nhận được học phí và các khoản phí liên quan sau ngày quy định nộp phí, các khoản phí đến hạn phải nộp sẽ tự động tăng thêm 0.03%/ngày chậm trên số tiền chưa thanh toán và Phụ huynh có trách nhiệm nộp cả phần tăng thêm này.

• Phụ huynh đóng phí sau thời hạn quy định sẽ không được hưởng chiết khấu trực tiếp theo kỳ là 3% hoặc theo năm là 6% như đã nêu tại mục (II) tại biểu phí của các cơ sở.

• Trường hợp Phụ huynh không đóng phí theo quy định tài chính, Nhà trường có quyền không xếp lớp và không cung cấp dịch vụ cho học sinh.

• Phụ huynh cần hiểu rõ trách nhiệm hoàn tất phí và thời hạn chi trả của mình. Việc thông báo nhắc nhở của Nhà trường vì một lý do nào đó không đến được với Phụ huynh không có ý nghĩa trì hoãn trách nhiệm chi trả các khoản phí cho học sinh theo quy định.

• Phụ huynh thanh toán học phí và các phí khác bằng hình thức chuyển khoản vào tài khoản của Nhà trường hoặc thanh toán bằng thẻ ngân hàng/tiền mặt trực tiếp tại Phòng Tuyển Sinh.

Học phí các cơ sở

Leave a comment

Power by

Download Free AZ | Free Wordpress Themes