Mầm non

Tiểu học

QUY TRÌNH
TUYỂN SINH

CHƯƠNG TRÌNH
ƯU ĐÃI

HỌC PHÍ CÁC
CƠ SỞ

QUY ĐỊNH VÀ
CHÍNH SÁCH

Không gian trong lớp học có tính thẩm mỹ, trật tự và được bố trí khoa học. Với không gian rộng rãi, thoáng đãng và an toàn, lớp học Mầm non tạo sự độc lập cho trẻ theo tinh thần tự do trong trách nhiệm.

Học cụ trong các lớp học Mầm non được thiết kế và sắp xếp có trật tự và hợp lý giữa các hoạt động. Trẻ được lựa chọn học cụ, sinh hoạt trong môi trường lớp học, tương tác tích cực với giáo viên và các bạn để thỏa mãn nhu cầu khám phá, thúc đẩy sự phát triển toàn diện của trẻ.

Học cụ trong các lớp học Mầm non được thiết kế và sắp xếp có trật tự và hợp lý giữa các hoạt động. Trẻ được lựa chọn học cụ, sinh hoạt trong môi trường lớp học, tương tác tích cực với giáo viên và các bạn để thỏa mãn nhu cầu khám phá, thúc đẩy sự phát triển toàn diện của trẻ.

Không gian trong lớp học có tính thẩm mỹ, trật tự và được bố trí khoa học. Với không gian rộng rãi, thoáng đãng và an toàn, lớp học Mầm non tạo sự độc lập cho trẻ theo tinh thần tự do trong trách nhiệm.

Học cụ trong các lớp học Mầm non được thiết kế và sắp xếp có trật tự và hợp lý giữa các hoạt động. Trẻ được lựa chọn học cụ, sinh hoạt trong môi trường lớp học, tương tác tích cực với giáo viên và các bạn để thỏa mãn nhu cầu khám phá, thúc đẩy sự phát triển toàn diện của trẻ.

Học cụ trong các lớp học Mầm non được thiết kế và sắp xếp có trật tự và hợp lý giữa các hoạt động. Trẻ được lựa chọn học cụ, sinh hoạt trong môi trường lớp học, tương tác tích cực với giáo viên và các bạn để thỏa mãn nhu cầu khám phá, thúc đẩy sự phát triển toàn diện của trẻ.