Giúp người làm việc lương thiện là tâm thương yêu, là hành động dẫn dắt người khác làm việc thiện lành với tâm vui vẻ, làm người người khác có nghề nghiệp và cho cháu của họ cũng được an lành, cuộc sống ấm no hơn. Là tấm gương tốt cho mọi người neo theo. Sau này không những bản thân được mọi người yêu mến, mà con cháu cũng được hiển vinh nhiều đời.
Nhân quả: Giúp người làm việc lương thiện

Giúp người làm việc lương thiện là tâm thương yêu, là hành động dẫn dắt người khác làm việc thiện lành với tâm vui vẻ, làm người người khác có nghề nghiệp và cho cháu của họ cũng được an lành, cuộc sống ấm no hơn. Là tấm gương tốt cho mọi người neo theo. Sau này không những bản thân được mọi người yêu mến, mà con cháu cũng được hiển vinh nhiều đời.

Bố thí là đức tính cho đi cái mình có. Có thể cho vật chất hoặc sức lực thông qua việc giúp đỡ người khác; cho phương tiện để người có thêm trí tuệ, đạo đức, nghị lực; cho niềm vui qua việc an ủi người buồn, khổ, lo lắng. Qủa báu sung túc sẽ đến và được mọi người yêu thương.
Nhân quả: Bố thí, giúp đỡ mọi người

Bố thí là đức tính cho đi cái mình có. Có thể cho vật chất hoặc sức lực thông qua việc giúp đỡ người khác; cho phương tiện để người có thêm trí tuệ, đạo đức, nghị lực; cho niềm vui qua việc an ủi người buồn, khổ, lo lắng. Qủa báu sung túc sẽ đến và được mọi người yêu thương.

Giết hại thú rừng để ăn thịt làm tăng thù oán giữa các muôn thú với mình, mất đi lòng từ bi, thương yêu mạng sống chúng sanh sau này bị bệnh tật, chết yểu. Nướng con vật khi nó còn sống làm tăng thêm tâm nóng giận, ác độc và si mê. Qủa phải trả rất đau khổ về thân và mạng. Có thể bị bỏng hoặc chết cháy.
Nhân quả: Giết hại thú rừng bằng cách nướng sống

Giết hại thú rừng để ăn thịt làm tăng thù oán giữa các muôn thú với mình, mất đi lòng từ bi, thương yêu mạng sống chúng sanh sau này bị bệnh tật, chết yểu. Nướng con vật khi nó còn sống làm tăng thêm tâm nóng giận, ác độc và si mê. Qủa phải trả rất đau khổ về thân và mạng. Có thể bị bỏng hoặc chết cháy.