Chương trình tư vấn cho học sinh và Phụ huynh

Đối tượng Chương trình Mức phí (VNĐ)
Phụ huynh Trắc nghiệm dấu vân tay Cá nhân: 2.800.000

Gia đình: 2.500.000 (từ 3 người)

Tư vấn tâm lý cho con 400.000/giờ
Học sinh Lễ hội tại trường Không thu phí
Dã ngoại Phụ huynh hỗ trợ thêm chi phí