Biểu phí Hè trưởng thành 2019 – Cơ sở Tân Thới Nhất 17, Quận 12

I. Đối với học sinh Tiểu học đang học tại hệ thống trường Tuệ Đức

Học phí

Đi thực tế

Gala tổng kết

Phí ăn 8 tuần hè

Dã ngoại 3 ngày 2 đêm

17.350.000đ/học sinh

Học phí

Đi thực tế

Gala tổng kết

12.250.000đ/học sinh

II. Đối với học sinh Tiểu học mới chưa học tại hệ thống trường Tuệ Đức

Học phí

Đi thực tế

Cơ sở vật chất hè

Gala tổng kết

Dã ngoại 3 ngày 2 đêm

Phí ăn 8 tuần hè

19.350.000đ/học sinh

Học phí

Đi thực tế

Gala tổng kết

Cơ sở vật chất hè

14.250.000đ/học sinh

I. Đối với học sinh THCS đang học tại hệ thống trường Tuệ Đức

Học phí

Đi thực tế

Gala tổng kết

Phí ăn 8 tuần hè

Dã ngoại 3 ngày 2 đêm

18.200.000đ/học sinh

Học phí

Đi thực tế

Gala tổng kết

13.100.000đ/học sinh

II. Đối với học sinh THCS mới chưa học tại hệ thống trường Tuệ Đức

Học phí

Đi thực tế

Cơ sở vật chất hè

Gala tổng kết

Dã ngoại 3 ngày 2 đêm

Phí ăn 8 tuần hè

20.600.000đ/học sinh

Học phí

Đi thực tế

Gala tổng kết

Cơ sở vật chất hè

15.500.000đ/học sinh

I. Đối với học sinh THPT đang học tại hệ thống trường Tuệ Đức

Học phí

Đi thực tế

Gala tổng kết

Phí ăn 8 tuần hè

Dã ngoại 3 ngày 2 đêm

19.200.000đ/học sinh

Học phí

Đi thực tế

Gala tổng kết

14.100.000đ/học sinh

II. Đối với học sinh THPT mới chưa học tại hệ thống trường Tuệ Đức

Học phí

Đi thực tế

Cơ sở vật chất hè

Gala tổng kết

Dã ngoại 3 ngày 2 đêm

Phí ăn 8 tuần hè

21.200.000đ/học sinh

Học phí

Đi thực tế

Gala tổng kết

Cơ sở vật chất hè

16.100.000đ/học sinh

Học phí các cơ sở
Power by

Download Free AZ | Free Wordpress Themes