Biểu phí Hè trưởng thành 2019 – Cơ sở Lương Định Của, Quận 2

I. Đối với học sinh Tiểu học đang học tại hệ thống trường Tuệ Đức

Học phí

Đi thực tế

Gala tổng kết

Phí ăn 8 tuần hè

Dã ngoại 3 ngày 2 đêm

20.050.000đ/học sinh

Học phí

Đi thực tế

Gala tổng kết

14.750.000đ/học sinh

II. Đối với học sinh Tiểu học mới chưa học tại hệ thống trường Tuệ Đức

Học phí

Đi thực tế

Cơ sở vật chất hè

Gala tổng kết

Dã ngoại 3 ngày 2 đêm

Phí ăn 8 tuần hè

22.150.000đ/học sinh

Học phí

Đi thực tế

Gala tổng kết

Cơ sở vật chất hè

16.850.000đ/học sinh

I. Đối với học sinh THCS đang học tại hệ thống trường Tuệ Đức

Học phí

Đi thực tế

Gala tổng kết

Phí ăn 8 tuần hè

Dã ngoại 3 ngày 2 đêm

19.800.000đ/học sinh

Học phí

Đi thực tế

Gala tổng kết

14.500.000đ/học sinh

II. Đối với học sinh THCS mới chưa học tại hệ thống trường Tuệ Đức

Học phí

Đi thực tế

Cơ sở vật chất hè

Gala tổng kết

Dã ngoại 3 ngày 2 đêm

Phí ăn 8 tuần hè

21.800.000đ/học sinh

Học phí

Đi thực tế

Gala tổng kết

Cơ sở vật chất hè

16.500.000đ/học sinh

Thông tin về học phí và các chi phí khác được trình bày cụ thể giúp phụ huynh dễ dàng theo dõi kế hoạch tài chính khi cho con theo học tại hệ thống trường Tuệ Đức.

Học phí các cơ sở
Góp ý website
Fanpage
Đăng ký tư vấn
1900 6462
Nhắn tin
1
Close chat
Hello! Thanks for visiting us. Please press Start button to chat with our support :)

Start

Power by

Download Free AZ | Free Wordpress Themes