Biểu phí Hè trưởng thành 2019 – Cơ sở Lương Định Của, Quận 2

I. Đối với học sinh Tiểu học đang học tại hệ thống trường Tuệ Đức

Học phí

Đi thực tế

Gala tổng kết

Phí ăn 8 tuần hè

Dã ngoại 3 ngày 2 đêm

20.050.000đ/học sinh

Học phí

Đi thực tế

Gala tổng kết

14.750.000đ/học sinh

II. Đối với học sinh Tiểu học mới chưa học tại hệ thống trường Tuệ Đức

Học phí

Đi thực tế

Cơ sở vật chất hè

Gala tổng kết

Dã ngoại 3 ngày 2 đêm

Phí ăn 8 tuần hè

22.150.000đ/học sinh

Học phí

Đi thực tế

Gala tổng kết

Cơ sở vật chất hè

16.850.000đ/học sinh

I. Đối với học sinh THCS đang học tại hệ thống trường Tuệ Đức

Học phí

Đi thực tế

Gala tổng kết

Phí ăn 8 tuần hè

Dã ngoại 3 ngày 2 đêm

19.800.000đ/học sinh

Học phí

Đi thực tế

Gala tổng kết

14.500.000đ/học sinh

II. Đối với học sinh THCS mới chưa học tại hệ thống trường Tuệ Đức

Học phí

Đi thực tế

Cơ sở vật chất hè

Gala tổng kết

Dã ngoại 3 ngày 2 đêm

Phí ăn 8 tuần hè

21.800.000đ/học sinh

Học phí

Đi thực tế

Gala tổng kết

Cơ sở vật chất hè

16.500.000đ/học sinh

Học phí các cơ sở
Power by

Download Free AZ | Free Wordpress Themes