TRƯỜNG THCS – THPT TUỆ ĐỨC
Cơ sở: Nguyễn Thị Định, TP. Thủ Đức
Năm học 2022 – 2023

I. HỌC PHÍ CHÍNH KHÓA VÀ CÁC KHOẢN PHÍ KHÁC

I. HỌC PHÍ CHÍNH KHÓA VÀ CÁC KHOẢN PHÍ KHÁC (xem biểu phí chi tiết)

A. Phí học tập

Đơn vị tính: VNĐ

Loại phí

Học kỳ 1

Học kỳ 2

Cả năm

Khối THCS

Học phí

38.700.000

43.000.000

81.700.000

Phí ăn

6.750.000

7.500.000

14.250.000

Phí dịch vụ bán trú

2.250.000

2.500.000

4.750.000

Khối THPT

Học phí

39.600.000

44.000.000

83.600.000

Phí ăn

7.200.000

8.000.000

15.200.000

Phí dịch vụ bán trú

2.250.000

2.500.000

4.750.000

Phí CSVC/năm

5.000.000

 

5.000.000

Phí học tập trải nghiệm/năm

1.400.000

 

1.400.000

Phí bảo hiểm/ năm

630.000

 

630.000

B. Các khoản phí khác

Đơn vị tính: VNĐ
Đồng phục Phí
Đồng phục chính khoá (bộ) 400.000
Đồng phục thể thao (bộ) 300.000
Đồng phục võ (bộ) 300.000

Phí dịch vụ khác

+ Phí khảo sát đầu vào: 2.000.000 /lần
+ Phí sách: Thông báo vào đầu năm học

II. THỜI HẠN ĐÓNG PHÍ VÀ CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI

A. Phí học tập

Đơn vị tính: VNĐ

II. THỜI HẠN ĐÓNG PHÍ VÀ CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI (xem biểu phí chi tiết)

A. Phí học tập

Đơn vị tính: VNĐ

1. Đối với học sinh đang theo học tại trường

Loại học phí

Quy định thời hạn đóng phí

Học kỳ 1

Học kỳ 2

Phí học tập (mục I.A)

Trước 20/06/2022

Trước 15/12/2022

2. Đối với học sinh mới

Thời điểm nhập học

Tỷ lệ tính phí

2.1 Học phí và dịch vụ bán trú

Trước 30/09/2022

100% học phí & phí dịch vụ bán trú cả năm học

Từ 01/10/2022 – 31/12/2022

80% học phí & phí dịch vụ bán trú học kỳ 1 và 100% học phí & phí dịch vụ bán trú học kỳ 2

Từ 01/01/2023 – 28/02/2023

100% học phí & phí dịch vụ bán trú học kỳ 2

Sau 01/03/2023

80% học phí & phí dịch vụ bán trú học kỳ 2

2.2 Phí cơ sở vật chất:

Bất kỳ thời điểm nào trong năm học chính khoá

100% phí cơ sở vật chất

2.3 Phí học tập trải nghiệm

Trước 31/12/2022

100% phí học tập trải nghiệm

Sau 01/01/2023

50% phí học tập trải nghiệm

Thời hạn đóng phí: Trong vòng 07 ngày làm việc kể từ ngày có kết quả khảo sát đầu vào và trước ngày nhập học

II. THỜI HẠN ĐÓNG PHÍ VÀ CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI

II. THỜI HẠN ĐÓNG PHÍ VÀ CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI (xem biểu phí chi tiết)

B. Chính sách ưu đãi

1. Ưu đãi đóng học phí sớm

Thời gian đóng

Thanh toán không qua trả góp ngân hàng

Thanh toán trả góp ngân hàng lãi suất 0%

Biểu phí áp dụng 

Cả năm

Học kỳ 1

Cả năm

 

HỌC SINH ĐANG HỌC TẠI TRƯỜNG

Đến hết 15/04/2022

4%

2%

0%

Biểu phí cũ

năm 2021-2022

16/04/2022 – 10/06/2022

3%

 

0%

Biểu phí

năm 2022-2023

HỌC SINH MỚI

Đến hết 15/04/2022

5%

 

0%

Biểu phí

năm 2022-2023

16/04/2022 – 31/05/2022

3%

 

0%

01/06/2022 – 30/06/2022

2%

 

0%

2. Ưu đãi anh chị em

Ưu đãi dành cho Phụ huynh có nhiều hơn một con ruột/con nuôi hợp pháp theo học tại Hệ thống trường Tuệ Đức và đóng học phí đúng hạn:
+ Con thứ 2 được ưu đãi 5% học phí.
+ Từ con thứ 3 trở đi được ưu đãi 10% học phí.

3. Quy định

+ Các chính sách ưu đãi chỉ áp dụng trên học phí, không bao gồm các khoản phí khác.
+ Chính sách mục 1 và 2 được áp dụng đồng thời nhưng không được cộng dồn các mức ưu đãi.
+ Đối với ưu đãi anh/chị/em, Phụ huynh cần nộp bản sao giấy khai sinh của các con để chứng minh quan hệ anh/chị/em.