TRƯỜNG MẦM NON TUỆ ĐỨC
Cơ sở: Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3
Năm học 2022 – 2023

I. HỌC PHÍ CHÍNH KHÓA VÀ CÁC KHOẢN PHÍ KHÁC

I. HỌC PHÍ CHÍNH KHÓA VÀ CÁC KHOẢN PHÍ KHÁC (xem biểu phí chi tiết)

A. Phí học tập

Đơn vị tính: VNĐ

Loại phí

Khối lớp

Học kỳ 2

NH 2021-2022

Năm học 2022-2023

2/2022-7/2022

Quý 1

8/2022 – 11/2022

Quý 2

12/2022 – 2/2023

Quý 3

3/2023 – 5/2023

Cả năm

8/2022 – 5/2023

Học phí

Nhà trẻ

(12-36 tháng)

52,200,000

34,800,000

26,100,000

26,100,000

87,000,000

Mont Tuệ Đức Song ngữ

Mầm-Chồi-Lá

54,000,000

36,000,000

27,000,000

27,000,000

90,000,000

Phí ăn     

7,200,000

4,800,000

3,600,000

3,600,000

12,000,000

Phí dịch vụ bán trú

1,800,000

1,200,000

900,000

900,000

3,000,000

Phí CSVC/năm

2,500,000

5,000,000

5,000,000

Phí học tập trải nghiệm/năm

Thông báo theo chuyến đi

1,000,000

1,000,000

Phí bảo   hiểm/năm

30,000

30,000

30,000

B. Các khoản phí khác

Đơn vị tính: VNĐ
Đồng phục Phí
Đồng phục chính khoá (bộ) 300.000
Đồng phục võ (bộ) 300.000
Balo (cái) 150.000

Phí dịch vụ khác

Phí dịch vụ xe đưa đón, phí giữ học sinh ngoài giờ và phí lớp năng khiếu ngoài giờ: Phụ huynh vui lòng liên hệ Phòng Tuyển sinh để được tư vấn khi có nhu cầu.

II. THỜI HẠN ĐÓNG PHÍ VÀ CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI

A. Phí học tập

Đơn vị tính: VNĐ

II. THỜI HẠN ĐÓNG PHÍ VÀ CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI (xem biểu phí chi tiết)

A. Phí học tập

Đơn vị tính: VNĐ

1. Đối với học sinh đang theo học tại trường

Loại học phí

Quy định thời hạn đóng phí

Cả năm

Quý 1

Quý 2

Quý 3

Phí học tập (mục I.A)

Trước 10/07/2022

Trước 10/07/2022

Trước 10/11/2022

Trước 10/02/2023

Các khoản phí khác

Đóng phí theo quý, trước khi bắt đầu nhập học.

2. Đối với học sinh mới

Thời điểm nhập học

Tỷ lệ tính phí

2.1 Học phí và dịch vụ bán trú

Học phí và phí dịch vụ bán trú được tính kể từ ngày đi học đầu tiên đến ngày kết thúc của quý/ năm học, thanh toán tối thiểu 1 quý cho một lần đóng phí.

2.2 Phí cơ sở vật chất

Trước 31/12/2022

100% phí cơ sở vật chất

Sau 01/01/2023

50% phí cơ sở vật chất

2.3 Phí học tập trải nghiệm

Nhập học đầu năm

100% phí học tập trải nghiệm

Nhập học trong năm

Đóng các chuyến học tập trải nghiệm còn lại trong năm.

Thời hạn đóng phí: Trước ngày nhập học ít nhất 7 ngày

II. THỜI HẠN ĐÓNG PHÍ VÀ CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI

II. THỜI HẠN ĐÓNG PHÍ VÀ CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI (xem biểu phí chi tiết)

B. Chính sách ưu đãi

1. Ưu đãi đóng học phí sớm

Thời gian đóng

Thanh toán không qua trả góp ngân hàng

Thanh toán trả góp ngân hàng lãi suất 0%

Cả năm

Năm học 2022-2023

Quý

Năm học 2022-2023

Cả năm

Năm học 2022-2023

HỌC SINH ĐANG HỌC TẠI TRƯỜNG VÀ HỌC SINH MỚI
Đến hết 25/04/2022 12% 4% cho lần đóng đầu tiên 6%
26/04/2022 – 25/05/2022 10% 4% cho lần đóng đầu tiên 4%
26/05/2022 – 30/06/2022 4% cho lần đóng đầu tiên của năm học 0%
01/07/2022 – 31/01/2023 2% cho lần đóng đầu tiên của năm học 0%
(*) Học sinh cũ và mới nhập học trước 14/03/2022 và đóng phí full đến tháng 5/2023: ưu đãi 12% trên biểu phí năm học 2022-2023.

2. Ưu đãi anh chị em

Ưu đãi dành cho Phụ huynh có nhiều hơn một con ruột/con nuôi hợp pháp theo học tại Hệ thống trường Tuệ Đức và đóng học phí đúng hạn:
+ Con thứ 2 được ưu đãi 5% học phí.
+ Từ con thứ 3 trở đi được ưu đãi 10% học phí.

3. Quy định

+ Các chính sách ưu đãi chỉ áp dụng trên học phí, không bao gồm các khoản phí khác.
+ Chính sách mục 1 và 2 được áp dụng đồng thời nhưng không được cộng dồn các mức ưu đãi.
+ Đối với ưu đãi anh/chị/em, Phụ huynh cần nộp bản sao giấy khai sinh của các con để chứng minh quan hệ anh/chị/em.