5-bien-phap-bao-ve-moi-truong-khong-the-khong-lam-1
Con người tự do là đích đến của giáo dục (Phần 1)

Triết lý giáo dục sẽ trở thành kim chỉ nam cho mọi hoạt động giáo dục, từ xác định mục tiêu, xây dựng chương trình, lựa chọn phương pháp giảng dạy, đào tạo đội ngũ giáo viên, đến xây dựng cơ sở vật chất, văn hóa học đường. Cơ chế quản trị và vận hành…

Power by

Download Free AZ | Free Wordpress Themes