Nhóm Tôi Học Thiền

Cổng thông tin về các khóa thiền, thiền sư và thiền viện nổi tiếng trong và ngoài nước.

 

 Cần 10 cộng tác viên Web+FB ToiHocThien
 Hỗ trợ Cộng Đồng, tổng hợp bài về:

1- Lịch các khóa thiền tại VN
2-Thông tin các thiền viện, thiền sư
3-Tài liệu về Thiền Vipassana
4- Các sách hay, audio book về thiền
5- Các nhóm cộng đồng thiền tại VN
 Mở rộng về sau thêm thông tin các khóa thiền tại Myanmar, Thái Lan, Ấn Độ…

 YÊU CẦU
1- Chăm chỉ, dám vì cộng đồng
3- Mỗi ngày cần 1-2h làm việc online
4- Có khả năng tổng hợp thông tin

5- Ưu tiên đã từng học thiền Vipassana
6- Ưu tiên biết FB và cập nhật Web
7- Mỗi tháng gặp OFFLINE 1 lần

(Thời gian đầu nên gặp trao đổi thường xuyên để thống nhất cách làm việc)

 VUI LÒNG GIỚI THIỆU CHO CHÚNG TÔI
Nhân Tô 0164.4714109, Sala Tâm 0985.165468,
Dien Do 097.206.2012

Chi tiết:

https://www.facebook.com/ToiHocThien/

https://www.facebook.com/groups/ToiHocThien/

BÌNH LUẬN

Leave a comment

Power by

Download Free AZ | Free Wordpress Themes